close

我生長在一個破碎家庭,父母在我八歲左右分開。我與母親一直缺乏溝通,父親經此打擊以後便一直失業,我們一家多年來都是副資產,全靠大伯的幫助得以維持。

我是一個很缺乏安全感的小孩,「信任」別人對我來說,是非常危險的事情。我不相信有誰會真的無條件地幫助我,對我好。在我的世界裡沒有「恩典」這回事,一切都得靠表現賺取,包括愛。

當我帶著這種孤兒的心,奴僕的靈來到神面前,我所看見的,並不是一個充滿憐憫,慈愛的天父,而是一個遙不可及,難以討好,冷漠無情的主人。

信主以後,正如我的第一個屬靈名字–公義,我是一個典型的律法主義者。我以為必須用許多好行為,賺取神的注意力。我嚴厲地審判自己,也要求身邊每個人。對於「無條件」,「接受恩典」這些說法,我抱有十分謹慎及保留的態度,我怕這些是魔鬼用來欺騙人,使人懶惰的詭計。

我萬分渴望討神喜悅,然而,我越是靠自己意志力實行聖經的標準,我便越發現自己是罪人中的罪人,無藥可救。許多晚上,我伏在床上深深歎息,感到十分無奈。我真不明白,對於學業,信主後我壓根兒沒有放在心上,成功簡直是追著我,享之不竭。論到屬靈生命,我一生中不曾對任何事情這麼認真和盡力,竟然徹底地失敗。

「無知的人哪,耶穌基督釘十字架,已經活畫在你們眼前,誰又迷惑了你們呢?我只要問你們這一件:你們受了聖靈,是因行律法呢?是因聽信福音呢?正如亞伯拉罕信神,這就算為他的義。那以信為本的人和有信心的亞伯拉罕一同得福。凡以行律法為本的,都是被咒詛的。」
神藉著他的話,年復年,日復日,不斷向我傳達他的愛和恩典。可是,過往許多錯誤概念是那麼根深柢固,很多時,在恩典中快樂了沒多久,我又從仰望神的偉大變為看自己的微小,而步入意志消沉。這樣反反覆覆,起起跌跌,我好像永遠也走不好這條信仰的路。

九七年,在偶然的情況下,我發現了一套舊的主日講道訊息,題目是亞伯拉罕的信心。過往我以為聖經中這些偉人都是一出生,頭上便長了光環。他們的故事都像天方夜譚,和自己拉不上關係,這套信息使我完全改觀。

從亞伯拉罕七十五歲剛被神呼召,到他最終獻上以撒,牧師非常細緻地分析亞伯拉罕整個信心歷程 - 他怎樣從一個不負責任,賣老婆的人轉為神所信任的屬靈領導;他怎樣從一個血氣,倚靠自己的人,變成信心之父;又怎樣從一個世界裡的普通商人,最終建立永恆的價值觀,存著信心死 … 每個改變都是有跡可尋。

一年之久,這六,七餅卡帶常在我身邊,即使不在播放它們的時候,裡面的每一個細節,每一段禱告,仍然在我內心迴響。

「一個單純的信心,一個跟隨神的心,就係呢條路似乎無限地遠,但你會繼續走。

聖經話:有一日,你係可以到達,或者個一日唔會全世界賣唒報紙俾人知。但只有你同神知道,你係可以得到一百分的。」

「親愛的天父,多謝你係我地生命裡面,你願意不厭其煩指引我地,好似係亞伯拉罕的一生,每一個時刻你都等緊佢行到信心呢個歷程,願意相信你,願意讓你改變。

每一次,你都信實。每一次,當佢回轉,你就即刻向佢顯現。就係每一次,佢願意將佢人生屬血氣的野挪開,每一次你的啟示就臨到佢。

因為係你的計劃裡面,其實唔係我地等候你,係你等候我地。

神呀,讓我地不斷係你面前長大,無論要幾多年,幾多十年,我地都願意不斷長大,跟從你。」

我知道,亞伯拉罕的信心歷程,並不是幾千年前一個陌生人的神話故事;而是神所為歷代歷世每一個基督徒,包括我,所預備的人生旅程。這條道路,雖然不容易走,但是任何人,只要願意,是一定可以走到終點的。

arrow
arrow
    全站熱搜

    赤誠 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()