close

05年1月23日,也就是裕賢離世後那個主日,牧師分享了一篇訊息:生命承傳。

這篇訊息,讓我深深的反省...

我們每個人的一生,其實是很短暫的。有一天,我們都會離開這個世界。

就是因為一個人的生命是那麼短暫、那麼有限,
如果我們不能把生命承傳,
在離世的那一天,我們就會把神這份至大的恩典──
祂花了這麼多心思、時間,在我們生命裡塑造的一切...

埋沒我深深知道神的恩。
祂花了這麼多年,在我信仰裡塑造的特質──
我與祂之間的個人關係,我內心的真意,
我對屬靈的渴慕,對永恆的強烈意識...
這一切,都是祂所珍惜、看重的。

但這篇訊息,亞賢的生命,讓我醒覺到:

如果我集中到一個地步,
只著重與神之間的個人關係,不拍入神的教會、群體當中;
只強調內心,不學習待人處事的智慧;
只躲在一角研究屬靈知識,不在實際事奉上撒種;
只掛著永恆,而沒有在現世中貢獻,祝福別人...

更直接地說,
如果我不能拍入神的家去事奉,
不能與弟兄姊妹和睦同居,
不能與領袖接上,
不能  承前  啟後

我對個人信仰那種強調,其實已變成一種自恃...
辜負了、浪費了神這麼年在我身上的心血。

低頭的時候,我在神面前掩面痛哭、悔改,重新立志。

當我再次抬頭,我看見一位場務站在我身邊。
她是其中一位,曾經在這方面提醒我,嘗試幫我的領袖。
但當時我不領會她的好意,只是覺得被誤解、受傷害...

迎前望、棄過錯,我知道我要做我該做的事...
聚會後,我立刻過去找這位領袖:

「兩年前一次傾談中,你曾指出我的驕傲,
提醒我不要自恃與神之間的個人關係,無心向領袖學習。
當時我覺得你不了解我,我覺得自己沒有錯;

但現在我知道我是錯的,你說得對,
我有機會向領袖學習,但我沒有好好珍惜。
我想為我過去的不成熟和驕傲,向你道歉。」

說完以後,就像解開了內心一個長久的鬱結,喜樂從我裡面湧流出來。
領袖聽了以後,微笑著向我解釋,她當時為什麼要這麼迫切地提醒我。

更明白領袖的用心後,我很開心地謝謝她當日這番說話,
並且肯定地告訴她:「我會改變架!」
跟住呢,領袖鼓勵我說:「我見到呢段時間,你已經改變左好多。」

嘩?!
YEAH!! ^^

每個信心偉人,都係用左一生,去完成神永恆計劃嘅一部份。
而佢地每一個,都係承接前人個部份,去完成呢個計劃。
每一個信心偉人,都唔係孤單一人。
每一個都係企喺人地嘅膊頭上面,喺人地完成嘅野上面繼續上去。

arrow
arrow
    全站熱搜

    赤誠 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()