close

唔知點解呢...
麻麻生日我會開心成咁

由星期日早上 finalize 左麻麻首生日歌之後,每次諗起份禮物心都甜。

事實上,小肥呢幾日已經聽我講過好多次:
「聽日係日華牧師生日呀!」
「今日係日華牧師生日呀!」
「今晚日華牧師生日我去飲呀!」

印象中我都未試過為自己的生日咁興奮

昨晚的生日會,弟兄姊妹都很落力地演出,讓整個晚上充滿歡笑聲!

當我看著弟兄姊妹所扮演、牧師早年的信仰,
螢光幕上、牧師年青時的照片,
整個晚上,牧師與弟兄姊妹、與家人之間的互動,
在每個環節中,看見整間教會的專業、全面和幸福....

在我心中,都不斷出現這句說話:

「事奉神,真是很值得!」

我相信這是其中一樣牧師對我人生最大的影響,
就是藉著他的生命榜樣,
從我年幼初信的時候,在我心裡深刻活現--
事奉神是這世上最高價值的事情,
沒有任何屬世的事情可與相比。

神是一位何等信實的神!
在地上,我有許多很好的老闆,
我很清楚忠心、努力工作所帶來的回報。
但那有一位比神更好的老闆?!
那有一種工作比事奉神帶來更多獎賞?!

但聽了「孤兒的心」以後,我開始發現,
原來神不單是我的老闆,祂更是我的爸爸!
而「爸爸」這個角色,原來是有很多功能,是我過去不認識的。

爸爸關心我,爸爸是我的供應者!
爸爸會為我預備我所需要的一切。
我有困難的時候,可以到爸爸那裡,祂會幫助我。

對於從小很獨立...其實是很無助地長大的我來說,
這些都是一些頗陌生的理論。
但我正在學習中。而我相信,我一定會學得好快啊!^0^

神子耶穌,求您聽我祈禱,往日孤單的我,似被撇下迷路。
慈悲主耶穌,除去心裡苦惱,我現到父面前,盼望我父擁抱。
眾罪污被潔白淨除,我現得共天父和好,盡意傾訴。

耶穌洗清創傷,讓我心不懷怒,百般體恤愛惜,我感到。
我心雖經創傷,面對不可能前路,
我父神知道,我父神引導,靠著神終必可達到。

arrow
arrow
    全站熱搜

    赤誠 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()