What does it profit a man, if he gains the whole world?
What does it profit a man, if he loses his soul?
Lord if I love this world more than You, then my life is in vain
For one day this life will be through, tell me what will remain?
Only You! Only You! Only You! Only You!

You will remain even in dying
You are forever Lord
You are my life
Lord I count all things loss then I may know You
You are worth dying for
You are my life
O Lord, only You!

With the riches of heaven in view
When the light of Your glory shines through
The things of this world fade away
And Your fire consumes

One day wood hay and stubble will burn

赤誠 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

一個太著重感受的人,往往看不清事實的真相,
因為她根本不敢查明,害怕事實或別人的反應不如她所想。

一太著重感受的人,亦不可能成為一個真正建立門徒的領袖--
就算我見到對方的問題,我都唔會話佢聽,
最緊要大家相安無事唔會傷感情。
甚至好似以利,刻意唔睇、唔聽,唔面對事實同責任。

一個好的領袖唔介意人地鐘唔鐘意佢,
佢只係想真係幫到佢既跟從者,
神就賜俾佢洞察力,能夠好敏銳睇到事實的真相,背後的問題。

我唔要做好好先生!我要做神的僕人!!

我現在是要得人的心呢?還是要得神的心呢?
我豈是討人的喜歡嗎?若仍舊討人的喜歡,我就不是基督的僕人了。

神呀,讓我改變:
首先我自己成為一個勇於面對真相,放下感受、執行真理的人,
然後讓我成為你所預言,一個洞察力很強,能夠幫助別人分辨是非的領袖。

赤誠 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

作為戰場指揮官,說實話,在每次作戰行動中,
我很少掛慮我能否在戰鬥中取勝,
我更關心是交在我手底下每個士兵的安危。

想像一下在D day前夕,一個又冷又潮濕的清晨,
一支小隊在英國鄉間進行演習。
一個士兵坐在路邊守著他的機關槍,
他已經連續行軍作戰廿四小時,一刻沒停、不曾合眼。

他累了,真的累了,累的腦中一片空白。
他身上是濕的,肚子是空的,苦不堪言。

他的戰友在熟睡,他在放哨,他已經筋疲力盡了,
而且知道半小時後,大陽就會升起來,他又要跟著行軍了。
在這種情況下放哨真的不容易,他幹點甚麼呢?

他從口袋裡掏出女朋友的照片仔細端詳,
掛念著這個在家鄉等待他的女孩,夢想能夠再次與她重聚。

這時,路上走來一位軍官。

赤誠 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()